NIEUWS

2 september 2023
De Cabauwse molen bestaat 250 jaar
Dit jaar bestaat de Middelste Molen van Cabauw 250 jaar. Eind oktober 1722 brandde de molen helemaal af, waarna deze weer snel werd herbouwd. Op 1 mei 1773 werd de nieuwe Middelste Molen in gebruik genomen.
De jaren zijn er niet aan af te zien. Na de recente 2 jaar durende restauratie, die in 2021 werd afgerond, staat de 250-jarige weer in volle glorie in het landschap en draait en maalt alsof 1773 gisteren was. Daar zijn we blij om, want de Cabauwse molen is de enige van alle Lopikse poldermolens die behouden is gebleven en is zonder meer een bijzonder monument op een unieke plek.

Ter gelegenheid van dit jubileum is er een korte film gemaakt door studenten van de HKU.

[LINK naar de film op You-tube]

Er is ook een bijzondere koffiebeker gemaakt
Links ziet u een lege beker, rechts dezelfde beker, gevuld met een warme drank.


15 juni 2023
Wederom is een vrijwilliger van de Stichting Molen Documentatie overleden.
Op 15 juni overleed Martien van Balgooi. Martien heeft als molenaar, ICT-er, database deskundige veel voor SMD betekent.

Zijn uitvaart op 20 juni eindigde met een diasshow van 27 molens in de rouwstand

26 april 2023
Lintjesregen in Woerden

en
80e verjaardag Erik Stoop in Cabauw

Op 26 april 2023 bereikte ons het bericht dat Jelle Bosma op 61 jarige leeftijd is overleden.
Dit bericht heeft ons allen geschokt. Een prettige en intelligente vrijwilliger is ons ontvallen. We zullen zijn inzet en vriendelijke opstelling missen

We wensen de familie veel sterkte bij dit veel te vroege verlies

Crowdsourcing van start
november 2022

Binnen de Stichting Molendocumentatie is gewerkt aan het digitaal ter beschikking stellen van archiefdocumenten. Om deze documenten te kunnen vinden, moeten ze van kenmerken worden voorzien. Er is een formulier ontworpen waarop deze kenemerken ingevuld moeten worden. Webgebruikers kunnen zich aanmelden om hieraan mee te werken. (zie pagina crowdsourcing)

Op basis van de beschikbare informatie in deze projecten kan de projectleider een verhaal schrijven met een samenvatting van de inhoud van het dossier. Inmiddels zijn er een aantal verhalen beschikbaar over
de gevierde jubilea in 1948, 1963 en 1973
de resultaten van de prijsvraag die de Vereniging in 1924 uitgeschreven heeft.

Lintjesregen bij de Stichting Molendocumentatie

Op 26 april 2022 regende het bij SMD. Koning Willem Alexander heeft twee vrijwilligers van SMD een koninklijke onderscheiding toegekend.

In Amsterdam kreeg Agnes Oomen de onderscheiding (lid van de Orde van Oranje Nassau) opgespeld door burgemeester Halsema. en in Hilversum ontving Peter de Moes zijn ridderorde.

Agnes met haar onderscheiding: lid van de orde van Oranje Nassau
Peter de Moes met zijn onderscheiding, ridder in de orde van Oranje Nassau

Beiden zijn al meer dan 30 jaar actief als vrijwilliger voor SMD. Zij beiden hebben een grote kennis van het molenbestand in Nederland en zetten hun kennis als vrijwilliger in voor SMD.