ANBI

De Stichting Molendocumentatie is een culturele ANBI. Het RSIN nummer is: 813595071.

Voor de ANBI status is het noodzakelijk om een aantal documenten te publiceren:
1. ANBI-formulier van de belastingdienst
2. jaarverslag 2021
3. financieel overzicht 2021 (opgenomen in ANBI-formulier)
4. meerjarenbeleidsplan (2022-2026)

Privacybeleid

De SMD hanteert hetzelfde privacybeleid als de Vereniging de Hollandsche Molen. [privacybeleid DHM]
Op dit privacybeleid van DHM heeft SMD een aanvulling gemaakt voor de specifieke taken van SMD. [aanvullend Privacybeleid SMD]