CROWDSOURCING

De afgelopen jaren is een groot deel van het beschikbare archief dat SMD in beheer heeft, gescand. De documenten van dit digitale archief zullen van kenmerken moeten worden voorzien zodat deze gemakkelijk gevonden kunnen worden. Hiervoor is een project Crowdsourcing in voorbereiding. Voor dit project zoekt SMD vrijwilligers die op een gestandaardiseerde wijze documenten van kenmerken gaan voorzien (metadateren).

We vragen de vrijwilligers (gebruikers) om in een formulier per document te vermelden welke molens erin genoemd worden, welke personen genoemd worden, welke data erin staan enz.

Inmiddels is het project actief en u kunt zich hiervoor aanmelden.
U moet dan eerst eenmalig een account aanmaken en vervolgens een project kiezen waaraan u wilt gaan werken.
Er zijn via de vrijwilligers die actief zijn voor het project Crowdsourcing al meer dan 10.000 documenten voorzien van kenmerken.

Link naar projecten pagina voor Crowdsourcing

Op basis van de projecten crowdsourcing zijn er verhalen geschreven die een toelichting geven op de documenten in het archief van SMD.

De volgende verhalen zijn inmiddels beschikbaar

Jubilea in
1958, 1963 en 1973

Verhaal over het 25-jarig, 40-jarig en 50-jarig jubileum

Prijsvraag 1924
verbetering van de Oud-Hollandsche watermolen

Verhaal over de prijsvraag 1924