START

De Vereniging De Hollandsche Molen heeft een aparte Stichting Molendocumentatie (SMD) opgericht die het archief van de Vereniging beheert. Het archief gaat terug tot de jaren 1600. De Stichting Molendocumentatie heeft een documentatiecentrum waar medewerkers van de SMD de beheerstaken behorend bij het beheren van het archief, uitvoeren. De Stichting kent een stichtingsbestuur dat de taken van de SMD bestuurt.

In het archief zijn bijzondere collecties te vinden waaronder het archief van Ten Bruggencate. Deze prominente molinoloog begon zelfs al voor 1923 met het maken van een kaartsysteem van zoveel mogelijk molens in Nederland en daarbuiten. Bijzonder is ook een aantal werkplaatsboekjes van de firma Gebr. B. Pot, waarin vele details van molenroedes zijn te vinden.

Als u het documentatiecentrum wilt bezoeken voor een studie naar een of meer molens kunt u een afspraak maken via smd@molens.nl

De Stichting Molendocumentatie [SMD] heeft de doelstelling om alle mogelijke gegevens over molens in Nederland te registreren, bijeen te brengen en te beheren.

De drie belangrijkste taken van SMD zijn:
1. Het beheren van de archieven, verzamelingen en collecties die SMD ter beschikking zijn gesteld;
2. Het in stand houden en beheren en uitbreiden van de molenbibliotheek
3. Toegankelijk maken en beschikbaar stellen van de verzamelde documentatie