VACATURE

Vrijwilliger bij de Stichting Molendocumentatie [SMD].

Werkzaamheden
Bij de Stichting Molendocumentatie is het archief van de Vereniging De Hollandsche Molen in beheer. Daarnaast worden er met regelmaat archieven van personen aan SMD aangeboden. Deze archieven moeten worden geordend. Voor deze ordening is er altijd behoefte aan mensen die daar een deel van hun tijd als vrijwilliger aan willen besteden. Werken aan fysieke documenten vergt dat u naar Amsterdam komt. Op dinsdag of donderdag zijn er altijd mensen aanwezig. Een deel van de werkzaamheden kan ook thuis vanachter het beeldscherm plaatsvinden. SMD is bijvoorbeeld ook bezig de door haar beheerde archieven te (laten) digitaliseren. Vrijwilligers moeten daarna deze digitale documenten beschrijven om ze vindbaar te maken op internet.

Wat vragen wij
Iemand die bereid is zich in te zetten voor het beheer van archiefstukken in een enthousiaste groep vrijwilligers. Denk niet dat het saai is, de verhalen die in de archiefstukken staan zijn vaak de moeite waard, de levens van molenaars, hun gezinnen maar ook dat van de bestuurders van de overheden en bedrijven worden beschreven.
Het archief behoort tot het culturele erfgoed van Nederland, wat is er nu mooier om te zorgen dat dit erfgoed ook voor hen die na ons komen te raadplegen is. Molens zijn toch een van de kenmerken van Nederland.
De SMD is een – door de belastingdienst – erkende culturele ANBI.

Nadere informatie over deze functie is verkrijgbaar bij de bureau coördinator, bereikbaar via smd@molens.nl