VACATURE

Secretaris voor het bestuur van de Stichting Molendocumentatie [SMD].

werkzaamheden secretaris
De werkzaamheden van de secretaris bestaan uit het organiseren van de vergaderingen van het uitvoerend bestuur en het toezichthoudend bestuur. Naast deze organiserende taken functioneert de secretaris als aanspreekpunt voor het bestuur en schrijft deze het jaarverslag en stelt in samenwerking met de bureau coördinator het werkplan en meerjaren-beleidsplan op.
De functie van secretaris kan nagenoeg geheel vanuit de eigen werkplek thuis worden uitgevoerd. De tijdbesteding is gemiddeld een dag per maand. Uiteraard kan er meer tijd worden besteed als de secretaris andere taken oppakt. De afgelopen jaren hebben nieuwe wetgeving, zoals ANBI, de AVG en de WBTR de nodige extra tijd gekost.
De SMD is een culturele ANBI.

Wat vragen wij
Iemand die oog heeft voor ontwikkelingen binnen en buiten het bestuur;
Iemand die kan organiseren;
Iemand die afspraken kan maken en kan samenwerken met betrokkenen in het werkveld

Nadere informatie over deze bestuursfunctie is verkrijgbaar bij de huidige secretaris via secr@molendocumentatie.nl